PinkHouse Acoustics

...hlavně v klidu


Simulátor dozvuku PinkHouse Acoustics

Návod k použití najdete ve spodní části stránky.


Dozvuk [s] (predikce)
2.61 s
1.74 s
0.87 s
32 Hz 64 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 16000 Hz


Hodnoty dozvuku (zkopírujte pro návrh akustických úprav)
2.07;2.08;2.21;2.41;3.32;2.86;2.29;2.23;2.07;2.02


NAVRHNOUT AKUSTICKÉ ÚPRAVYNávod pro použití Simulátoru Dozvuku PinkHouse Acoustics
Tento nástroj slouží k předpovědi délky dozvuku v závislosti na frekvenci. Výsledek je pak možno použít například v Akustickém Kalkulátoru PinkHouse, kde si můžete vybrat typ a množství akustických panelů, kterými přizpůsobíte dozvuk, aby vyhovoval plánovanému využití místnosti.
UPOZORNĚNÍ: jedinou správnou cestou, jak získat precizní informace o dozvuku a chování zvuku v místnosti je měření. Tento nástroj je pouze pomůckou pro přibližný odhad v situaci, kdy měření není možné (například místnost se teprve bude stavět).
Pamatujte, že výsledek bude pouze orientační. Snažte se zadat parametry co nejblíže reálnému stavu, abyste získali výsledek co nejvěrněji popisující vaší místnost.

Jak použít simulátor:
1) Jedná se o verzi alfa, nástroj se stále vyvíjí. Podněty a připomínky uvítáme písemnou formou na adrese jacek@phacoustics.eu.
2) Zadejte správně vypočtený objem místnosti.
3) Upravte rozměry podlahy, stropu a stěn místnosti. Zvolte materiál, který co nejblíže odpovídá skutečnosti. Po každé změně klikněte na "upravit" na příslušném řádku.
4) Některé plochy se mohou skládat z více materiálů (například stěny mohou být zřásti cihlové a zásti sádrokoartonové). Použijte přidání řádku a upravte velikost plochy.
5) Nezapomeňte odečíst plochu dveří a oken od plochy stěn. Součet ploch podlahy, stropu, stěn, dveří a oken tvoří dohromady plášť místnosti.
6) Do kategorie Vybavení zadejte postupně nábytek apod. počínaje největšími kusy.
7) Pamatujte, že čím větší plochu zadáte, tím větší vliv bude mít na délku dozvuku. Pokud máte na hladké stěně jednu malou dřevěnou poličku, zadávat ji ani nemusíte, protože rozdíl bude zanedbatelný. Pokud ale stejných poličej je tam třeba 10, pak jejich součet již může délku dozvuku slyšitelně ovlivnit.
8) Při každé úpravě se změní i graf délky dozvuku. Můžete sledovat rozdíly při hypotetických změnách, například pokud byste jednu stěnu postavili z cihel nebo ze sádrokartonu.
9) Nakoncec ještě jednou zadané hodnoty zkontrolujte.

Co dál:
10) Výsledek, který vidíte na grafu, si můžete také opsat či zkopírovat ve formě číselné řady (pd grafem).
11) Můžete také navázat dalším krokem, což je návrh akustických panelů - Po kliknutí na "Navrhnout akustické úpravy" budete přesměrování na stránku Akustický kalkulátor PinkHouse Acoustics. Křivka délky dozvuku i objem místnosti budou vyplněny automaticky. Vyberte ze seznamů typ místnosti a způsob využití - tím nastavíte výpočet doporučené délky dozvuku včetně tolerančního rozmězí. Dále pokračujte dle nápovědy na stránce Kalkulátoru.


Objem místnosti

 m³ 

Podlaha

  m² 
    m²/ks

Strop

  m² 
    m²/ks

Stěny

  m² 
    m²/ks

Dveře

  m² 
    m²/ks

Okna

  m² 
    m²/ks

Vybavení

  ks 
  m²   odstanit
    m²/ks