PinkHouse Acoustics

...hlavně v klidu


Akustický kalkulátor PinkHouse v 5.0 alpha

Dozvuk
(nápověda)
Délka dozvuku (v sekundách) před akustickými úpravami je klíčovým údajem pro stanovení počtu a typu akustických prvků potřebných ke zkrácení dozvuku a potlačení hluku.

Jak má vypadat zadání délky dozvuku?
Akustický Kalkulátor PinkHouse může pracovat s délkou dozvuku zadanou čtyřmi způsoby. Automaticky se přizpůsobí dle Vašeho zadání.
 • Jednočíselně - nejjednodušší a nejméně přesný způsob. Výsledky budou velmi orientační.
   - příklad 1: 1
   - příklad 2: 0,8
 • Šest pásem - nejčastější způsob, minimum pro určení délky i charakteru dozvuku.
   frekvenční pásma: 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz
   - příklad 1: 1,2;1,1;1,05;0,92;0,87;0,70
   - příklad 2: 1;1,1;1,4;1,3;1;0,8
 • Osm pásem - zahrnuje navíc jednu oktávu v basovém a jednu ve výškovém pásmu.
   frekvenční pásma: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz
   - příklad 1: 1,3;1,2;1,1;1,05;0,92;0,87;0,70;0,61
   - příklad 2: 1,1;1;1,1;1,4;1,3;1;0,8;0,75
 • Deset pásem - zahrnuje navíc dvě oktávy v basovém a dvě ve výškovém pásmu.
   frekvenční pásma: 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 Hz
   - příklad 1: 1,46;1,3;1,2;1,1;1,05;0,92;0,87;0,70;0,61;0,42
   - příklad 2: 1,05;1,1;1;1,1;1,4;1,3;1;0,8;0,75;0,46
Odkud získáme délku dozvuku?
 • Profesionální měření - poskytuje většina firem zabývajících se akustikou na odborné úrovni
   Objednejte si měření u nás - tel: +420 608 001 296   mail: jacek@phacoustics.eu
 • Měření svépomocí - vyžaduje adekvátní zařízení, software a know-how
 • Orientační měření mobilním telefonem - vyžaduje vhodnou aplikaci
   POZOR - výsledek je velmi orientační a může se velmi lišit v závislosti na použitém mobilním telefonu.
 • Simulace - poskytne orientační výsledek použitelný pro návrh akustických prvků
   Použijte náš SIMULÁTOR DOZVUKU


  SIMULÁTOR DOZVUKU
Objem
(nápověda)
Objem místnosti je druhým zásadním parametrem pro přesnost výpočtů.
Objem místnosti zadejte v metrech krychlových [m³]. Případná desetinná místa oddělte tečkou.
Dostačující přesnost je v řádu cca 5% (tzn u místnosti o objemu zhruba 200 m³ by měla být přesnost na 10m³).
Místnost
(nápověda)
Vyberte možnost, která nejblíže vystihuje druh místnosti, ve které chcete zkrátit dozvuk a potlačit hluk.
Pro rozdílné typy místnosti je optimální jiná základní doporučená délka dozvuku (DDD).
Využití
(nápověda)
Vyberte možnost, která nejblíže vystihuje provoz v místnosti, ve které chcete zkrátit dozvuk a potlačit hluk.
Pro rozdílné využizí jsou rozdílně nastaveny meze maximílního a minimálního dozvuku.

Klíč:  (nápověda)
Licenční klíč našeho partnera.
Bez licenčního klíče se zobrazí produkty PinkHouse Acoustics.
Vložením licenčního líče partnerské firmy zobrazíte také její produkty.